วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 41


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 41

DhammaKlayTook Vol.41เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ทานห้า 7-12-49.mp3_______11.0(37.45)____ดาวน์โหลด
02.เล่าเรื่องอินเดีย9-12-49.mp3__16.2(55.36)____ดาวน์โหลด
03.ประชาธิปไตย11-12-49.mp3__11.7(40.5)____ดาวน์โหลด
04.ธรรมมงคล28-12-49.mp3____11.2(38.31)____ดาวน์โหลด
05.อย่าประมาท2-1-50.mp3____10.93(37.18)____ดาวน์โหลด
06.พระปุณณเถระ4-1-50.mp3___11.0(37.05)____ดาวน์โหลด
07.พระปุณณเถระ5-1-50.mp3___11.9(40.43)____ดาวน์โหลด
08.เทวฑูต6-1-50.mp3_______12.35(42.09)____ดาวน์โหลด
09.บุญ 3, 8-1-50.mp3________11.8(40.20)____ดาวน์โหลด
10.เมตตา9-1-50.mp3________11.9(40.44)____ดาวน์โหลด
11.เริ่มทำสมาธิ10-1-50.mp3____10.8(36.53)____ดาวน์โหลด
12.บูญ-บาป13-1-50.mp3______11.6(39.51)____ดาวน์โหลด
13.กายคตาสติ15-1-50.mp3____11.6(39.41)____ดาวน์โหลด
14.มโหสถตอน01,17-1-50.mp3__11.0(37.45)____ดาวน์โหลด
15.มโหสถตอน02,18-1-50.mp3__11.7(40.01)____ดาวน์โหลด
16.มโหสถตอน3,19-1-50.mp3___11.7(40.13)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น