วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 40

สิ้นโศก โชคดี ปีใหม่

สุขกาย สุขใจ ทั่วหน้า

ชีวิต ชีวี ชีวา

คู่ควร คุ้มค่า ธรรมครอง


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 40 (ชุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)

DhammaKlayTook Vol.40เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ศีลธรรมกลับมา25-9-49.mp3______12.0(41.11)____ดาวน์โหลด
02.ทิฏฐธัมมะ26-9-49.mp3_________11.6(39.41)____ดาวน์โหลด
03.อุบายของวิปัสสนา27-9-49.mp3____16.3(55.53)____ดาวน์โหลด
04.เดินจงกรม28-9-49.mp3_________12.0(41.16)____ดาวน์โหลด
05.พิธีทำบุญงานศพ29-9-49.mp3_____12.3(41.59)____ดาวน์โหลด
06.อบายมุข30-9-49.mp3__________11.9(40.46)____ดาวน์โหลด
07.การปฏิบัติ.mp3_______________11.9(40.52)____ดาวน์โหลด
08.ละธรรมดำ4-10-49.mp3_________11.8(40.21)____ดาวน์โหลด
09.กัลยาณมิตร5-10-49.mp3________13.3(45.24)____ดาวน์โหลด
10.พระกังขาเรวตะ6-10-49.mp3______11.9(40.52)____ดาวน์โหลด
11.สัปปทาสภิกขุl7-10-49.mp3_______11.7(40.14)____ดาวน์โหลด
12.อิริยาบถย่อย-ใหญ่26-10-49.mp3___10.7(36.33)____ดาวน์โหลด
13อิริยาบถย่อยและใหญ่28-10-49.mp3_12.3(42.06)____ดาวน์โหลด
14.รอยร้าว1-11-49.mp3___________11.6(39.45)____ดาวน์โหลด
15.รัตนสูตร4-11-49.mp3__________12.1(41.29)____ดาวน์โหลด
16.ความประมาท6-11-49.mp3______11.7(40.10)____ดาวน์โหลด
17.ความเสื่อม8-11-49.mp3________11.3(38.45)____ดาวน์โหลด
18.กรรมเวร9-11-49.mp3__________11.3(38.43)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น