วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 38
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 38

DhammaKlayTook Vol.38


เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)


01.อัฏฐมีบูชา20-5-49.mp3________9.0(38.39)___ดาวน์โหลด
02.ธรรมปฏิบัติ3-6-49.mp3________9.1(39.06)
___ดาวน์โหลด
03.ธรรมราชา10-6-49.mp3________9.6(41.02)___ดาวน์โหลด
04.ความกตัญญูสารีบุตร17-6-49.mp3__10.1(43.14)___ดาวน์โหลด
05.ปริญญา3.24-6-49.mp3________10.3(44.01)___ดาวน์โหลด
06.ปัญหาพระยามิลิน1-7-49.mp3____9.7(41.41)___ดาวน์โหลด
07วันเข้าพรรษา 8-7-49.mp3_______9.8(42.03)___ดาวน์โหลด
08.จิตเกษม 9-8-46.mp3_________8.8(37.36)___ดาวน์โหลด
09.ผู้มีพระคุณ27-5-49.mp3_______10.2(43.40)___ดาวน์โหลด
10.ปรารภขันธ์และกตัญญู15-7-49.mp3_9.3(39.51)___ดาวน์โหลด
11.ความสมหวัง4.22-7-49.mp3_____9.5(40.47)___ดาวน์โหลด
12.อภัพพสูตร29-7-49.mp3________9.8(42.12)___ดาวน์โหลด
13.เวลามสูตร3-8-49.mp3________10.7(45.39)___ดาวน์โหลด
14.อนุปุพพิกถา6-8-49.mp3_______9.7(41.26)___ดาวน์โหลด
15.อานนทสูตร15-8-49.mp3_______10.1(43.07)___ดาวน์โหลด
16.ชาณุสโสณีสูตร16-8-49.mp3____10.3(43.58)___ดาวน์โหลด
17.กรรมจักขุปาล21-8-49.mp3_____10.6(45.27)___ดาวน์โหลด
18.ความปรารถนา.mp3__________10.4(4.38)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น: