วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 39


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 39

DhammaKlayTook Vol.39
เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.จิตเป็นใหญ่25-8-49.mp3______10.0(42.52)____ดาวน์โหลด
02.พหูสูตร26-8-49.mp3________9.9(42.16)____ดาวน์โหลด
03.อนุรุทธกุมาร28-8-49.mp3_____10.4(44.22)____ดาวน์โหลด
04.ปรารภแผ่นดิน29-8-49.mp3____10.5(44.50)____ดาวน์โหลด
05.นางอุบลเถรี30-8-49.mp3_____10.0(42.43)____ดาวน์โหลด
06.พระบิณโฑภาร ตอน01.mp3____10.0(42.43)____ดาวน์โหลด
07.พระบิณโฑภารตอนจบ02.mp3___10.3(44.02)____ดาวน์โหลด
08.ปาฏิกาชีวก6-9-49.mp3_______10.6(45.26)____ดาวน์โหลด
09.พรหมชาลสูตร9-9-49.mp3____9.7(41.26)____ดาวน์โหลด
10.ราตรียาว 11-9-49.mp3_______10.1(43.11)____ดาวน์โหลด
11.มัลลิกาแก้ปัญหา12-9-49.mp3___10.2(43.26)____ดาวน์โหลด
12.ควรรู้คุณผู้มีคุณ14-9-49.mp3___10.2(43.33)____ดาวน์โหลด
13.มาปฏิบัติกันเถิด16-9-49.mp3___9.8(42.12)____ดาวน์โหลด
14.ทางไปของจิต18-9-49.mp3____10.2(43.39)____ดาวน์โหลด
15.สุภัททเถระ21-9-49.mp3______10.2(43.43)____ดาวน์โหลด
16.ว่าด้วยตอนอิริยาบถ๔.mp3_____13.8(59.10)____ดาวน์โหลด
17.ปรารภผู้มีคุณ23-9-49.mp3____9.9(42.23)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น