วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 42

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 42

DhammaKlayTook Vol.42


เรื่อง_________
_____________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.การปฏิบัติ.mp3______________12.6(43.08)____ดาวน์โหลด
02.การแสวงบุญ.mp3____________11.8(40.35)____ดาวน์โหลด
03.เรื่องชาวนา10-11-49.mp3______11.5(39.22)____ดาวน์โหลด
04.ศิษย์มหากัสสป11-11-49.mp3____11.8(40.30)____ดาวน์โหลด
05.อวิชชา4ประการ20-1-50.mp3____12.5(42.48)____ดาวน์โหลด
06.ปัญญาดีกว่าทรัพย์22-1-50.mp3___12.4(42.32)____ดาวน์โหลด
07.มโหสถแต่งงาน24-1-50.mp3_____15.8(54.08)____ดาวน์โหลด
08.มโหสถถูกใส่ความ26-1-50.mp3___13.2(45.06)____ดาวน์โหลด
09.การละนิวรณ์27-1-50.mp3_______12.1(41.26)____ดาวน์โหลด
10.มโหสถกบฎ29-1-50.mp3_______12.0(41.02)____ดาวน์โหลด
11.มโหสถเป็นกบฎ.mp3___________12.2(41.47)____ดาวน์โหลด
12.พระเจ้าจุลณี30-1-50.mp3_______11.3(38.48)____ดาวน์โหลด
13.ปฏิบัติธรรม1-2-50.mp3_________10.4(35.35)____ดาวน์โหลด
14.การเข้าถึงธรรม20-2-50.mp3_____11.9(40.40)____ดาวน์โหลด
15.มหาสาโรปม19-2-50.mp3_______11.2(38.42)____ดาวน์โหลด
16.จิตเกษม 5-2-51.mp3__________12.5(42.53)____ดาวน์โหลด
17.มรณานุสสติ11-2-51.mp3_______12.6(43.01)____ดาวน์โหลด
18.ปัญญาในอริยสัจ12-2-51.mp3____12.3(42.01)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น: