วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 44
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 44

DhammaKlayTook Vol.44เรื่อง_________
_____________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.คารวธรรม31-3-50.mp3_________12.4(42.22)____ดาวน์โหลด
02.ธรรมของบัณฑิต6-4-50.mp3_____11.4(39.03)____ดาวน์โหลด
03.ปรารภวันสงกรานต์12-4-50.mp3____11.9(40.38)____ดาวน์โหลด
04.พระเสลเถระ19-4-50.mp3________11.9(40.45)____ดาวน์โหลด
05.พระฉันนะ20-4-50.mp3__________12.5(42.45)____ดาวน์โหลด
06.พระโมฆราช21-4-50.mp3________12.2(41.41)____ดาวน์โหลด
07.ดูจิต24-4-50.mp3_____________11.9(40.43)____ดาวน์โหลด
08.การทำบุญ28-4-50.mp3________12.7(43.36)____ดาวน์โหลด
09.ธรรมควรละ๖1-5-50.mp3________11.6(39.39____ดาวน์โหลด
10.อันตรธาน๕ 2-5-50.mp3________11.3(38.46)____ดาวน์โหลด
11.อนาถบิณฑิกะ3-5-50.mp3________12.8(43.56)____ดาวน์โหลด
12.พระนางเขมา5-5-50.mp3________13.0(44.25)____ดาวน์โหลด
13.วางจิตก่อนปฏิบัติ7-5-50.mp3_____12.3(42.15)____ดาวน์โหลด
14.ระลึกถึงความดี8-5-50.mp3_______12.0(41.10)____ดาวน์โหลด
15.ปฏิรูปเทศ9-5-50.mp3__________11.7(40.03)____ดาวน์โหลด
16.โสตาปัตติยังคะ19-10-50.mp3____13.3(45.29)____ดาวน์โหลด
17.เรื่องทางเดิน1-6-50.mp3________12.0(41.16)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น