วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 35ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 35

DhammaKlayTook Vol.35เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)


3501.เรื่องใจเป็นใหญ่.mp3_____9.8(42.09)__ดาวน์โหลด
3502.เหตุเห็นธรรม.mp3______11.2(47.48)__ดาวน์โหลด
3503.บูชาลอยกระทง.mp3_____10.2(43.31)__ดาวน์โหลด
3504.พรหมจรรย์.mp3________9.9(42.25)___ดาวน์โหลด
3505.พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัด.mp3_10.0(42.42)__ดาวน์โหลด
3506.อนาถบิณฑิกสร้างวัด.mp3__10.2(42.51)__ดาวน์โหลด
3507.บุญอุทิศและพระ.mp3_____10.0(43.03)__ดาวน์โหลด
3508ปลูกศรัทธา.mp3________9.3(39.54)__ดาวน์โหลด
3509.กรรมของนางสามาวดี.mp3_10.2(43.51)__ดาวน์โหลด
3510.มองอินเดีย.mp3________9.1(39.54)__ดาวน์โหลด
3511.สาวัตถี.mp3___________9.6(41.02)__ดาวน์โหลด
3512.ใกล้ปีใหม่.mp3________10.2(42.45)__ดาวน์โหลด
3513.เมืองอินเดีย.mp3_______9.7(41.28)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น