วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 34

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 34

DhammaKlayTook Vol.34

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ปรารภวันเทโว12-10-48.mp3_____9.9(42.23)___ดาวน์โหลด
02.กษัตริย์สำคัญที่บิดา13-10-48.mp3_10.5(44.49)___ดาวน์โหลด
03.เตรียมเจริญวิปัสสนา15-10-48.mp3_33.9(145.00)___ดาวน์โหลด
04.พระนันทะ15-10-48.mp3________10.3(44.03)___ดาวน์โหลด
05.กรรม19-10-48.mp3___________9.8(42.06)___ดาวน์โหลด
06.กรรมโตเทยย20-10-48.mp3______10.1(43.17)___ดาวน์โหลด
07.อธิบายปฏิบัติ22-10-48.mp3______10.0(42.40)___ดาวน์โหลด
08.การทำบุญ24-10-48.mp3________10.3(44.02)___ดาวน์โหลด
09.ทางบุญ27-10-48.mp3_________9.9(42.16)___ดาวน์โหลด
10.ทางบุญ02.31-10-48.mp3________9.9(42.24)___ดาวน์โหลด
11.ธาตุ4 2-11-48.mp3____________9.6(41.18)___ดาวน์โหลด
12.เรื่องถวายผ้า7-11-48.mp3________10.0(42.47)___ดาวน์โหลด
13.ทำบุญกาลทาน9-11-48.mp3______13.29(56.42)___ดาวน์โหลด
14.ทีฆาวุกุมาร11-11-48.mp3________9.5(40.37)___ดาวน์โหลด
15.อันตรายิกธรรม12-11-48.mp3______10.1(43.05)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น