วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 36
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 36

DhammaKlayTook Vol.36เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.ลุมพีนี16-1-49.mp3_________9.7(41.23)___ดาวน์โหลด
02.ปัจฉิมโพธิกาล19-1-49.mp3____9.5(40.32)__ดาวน์โหลด
03.คนมีสิริ21-1-49.mp3________9.7(41.39)___ดาวน์โหลด
04.หนุนหมอนไม้28-1-49.mp3____9.2(39.15)___ดาวน์โหลด
05.ตอนปรินิพพาน1-2-49.mp3____9.4(40.11)___ดาวน์โหลด
06.มหากัปปินะ 4-2-49.mp3______9.5(40.52)___ดาวน์โหลด
07การปฏิบัติ.mp3_____________9.4(40.12)___ดาวน์โหลด
08.พระวนวาสีติสสะ18-2-49.mp3___10.5(45.03)__ดาวน์โหลด
09.อบรมปฏิบัติ 20-2-49.mp3_____10.8(46.13)__ดาวน์โหลด
10.กรรมเวรและปฏิบัติ25-2-49.mp3_9.9(42.29)___ดาวน์โหลด
11.ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติ1-3-49.mp3__10.1(43.14)___ดาวน์โหลด
12.ตอนปฏิบัติจงกรม2-3-49.mp3__10.0(42.43)___ดาวน์โหลด
13.ปฏิบัติตอนจิต4-3-49.mp3____9.7(41.34)____ดาวน์โหลด
14.เตือนสติ11-3-49.mp3______9.6(41.11)____ดาวน์โหลด
15.ปรารภบุญ15-3-49.mp3_____10.0(43.01)___ดาวน์โหลด
16.ความยาก 4 อย่าง.mp3______10.1(43.27)___ดาวน์โหลด
17.เปรตงู-กา18-3-49.mp3_____10.0(42.48)___ดาวน์โหลด
18.เทศน์งานศพโยมจำรัส.mp3___9.0(38.48)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น