วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 23

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 23
Dhamma Klay Took Vol.23

เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.กายกรรม 17-5-47.mp3________41.18______ ดาวน์ โหลด
02.การบูชา29-5-47.mp3________42.29______ ดาวน์ โหลด
03.ขันธ์ ๕ -15-6-47.mp3________42.08______ ดาวน์ โหลด
04.ความไม่มีโรค21-5-47.mp3_____39.44______ ดาวน์ โหลด
05.คารวธรรม 6 5-4-47.mp3______41.43______ ดาวน์ โหลด
06.ทานศีล10-5-47.mp3_________37.47______ ดาวน์ โหลด
07.ทำบุญกันเถอะ9-6-47.mp3______38.36______ ดาวน์ โหลด
08.ทำบุญช้า7-4-47.mp3_________41.39______ ดาวน์ โหลด
09.ปรารภการปกครอง17-6-47.mp3___41.27______ ดาวน์ โหลด
10.ปรารภการปฏิบัติ4-5-47.mp3_____40.07______ ดาวน์ โหลด
11.ปาริสุทธิศีล4 6-4-47.mp3_______40.01______ ดาวน์ โหลด
12.พระเตมีย์24-4-47.mp3_________35.17______ ดาวน์ โหลด
13.พระปุณณเถระ(2)30-4-47.mp3____41.57______ ดาวน์ โหลด
14.พระปุณณะเถระ29-4-47.mp3_____42.22______ ดาวน์ โหลด
15.มรีจิกัมมัฏฐาน22-5-47.mp3______43.12______ ดาวน์ โหลด
16.ราหุล24-5-47.mp3____________38.51______ ดาวน์ โหลด
17.เริ่มต้นปฏิบัติ8-5-47.mp3________42.10______ ดาวน์ โหลด
18.เริ่มปฏิบัติ12-5-47.mp3_________40.50______ ดาวน์ โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

  1. จะเข้าไปโหลดพระเตมีย์ เขาบอกไม่มีไฟล์นี้ให้ดาวน์โหลดค่ะ

    ตอบกลับลบ