วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 22

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 22
Dhamma Klay Took Vol.22


เรื่อง________________________ความยาว:นาที

01.คุณธรรมของพระเถระ3-4-47.mp3_____(44.17)_____ดาวน์โหลด
02.การสร้างวัด7-4-47.mp3___________(42.58)_____ดาวน์โหลด
03.ธรรมปฏิบัติ23-3-47.mp3__________(43.06)_____ดาวน์โหลด
04.ฝึกปฏิบัติ18-3-47.mp3____________(43.59)_____ดาวน์โหลด
05.พยสนะ 5 อย่าง12-3-47.mp3________(41.43)_____ดาวน์โหลด
06.พระจักขุบาล20-3-47.mp3_________(44.15)_____ดาวน์โหลด
07.ภาคปฏิบัติ2-4-47.mp3____________(43.33)_____ดาวน์โหลด
08.ศีลธรรมไม่กลับมา16-3-47.mp3______(43.44)_____ดาวน์โหลด
09.อนิมิตธรรม22-3-47.mp3__________(43.32)_____ดาวน์โหลด
10.เอรกปัตตนาคราช13-3-47.mp3______(41.09)_____ดาวน์โหลด
11.พญางู ๔ ประเภท17-4-47.mp3_______(41.43)_____ดาวน์โหลด
12.ปรารภธรรม14-4-47.mp3__________(42.46)_____ดาวน์โหลด
13.ลกุณฏกภัททิย25-5-47.mp3________(42.11)_____ดาวน์โหลด
14.วันวิสาขะ27-5-47.mp3___________(42.31)_____ดาวน์โหลด
15.วันอัฎฐมีบูขา10-6-47.mp3_________(41.57)_____ดาวน์โหลด
16.อบรมธรรมปฏิบัติ5-6-47.mp3_______(42.10)_____ดาวน์โหลด
17.อุปกชีวก4-6-47.mp3____________(41.38)_____ดาวน์โหลด
18.ผู้รู้คุณ(สารีบุตร).mp3____________(30.08)_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น