วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 64ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 64

Dhamma Klay Took Vol.64

เรื่อง _____________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)
01.พระปิโลติกเถระ 23-2-53____17.7(43.21)
____ดาวน์โหลด
02.อย่าอวดดี 24-2-53________17.0(41.39)____ดาวน์โหลด
03.เพื่อนดี 25-2-53__________17.5(42.53)____ดาวน์โหลด
04.ก่อนปฏิบัติ27-2-53________17.2(42.06)____ดาวน์โหลด
05.ปฏรูปเทส 28-2-53________20.1(49.01)____ดาวน์โหลด
06.หลังปลงสังขาร 1-3-53______17.6(43.02)____ดาวน์โหลด
07.กรรม 3 อย่าง 2-3-53________17.4(42.28)____ดาวน์โหลด
08.พระสาคตเถระ 3-3-53________18.0(43.56)____ดาวน์โหลด
09.พระสาคตเถระ 6-3-53________17.3(42.20)____ดาวน์โหลด
10.คติภพคามณี 5-3-53________13.6(33.20)____ดาวน์โหลด
11.เจริญโพชฌงค์ 7-3-53________22.2(43.47)____ดาวน์โหลด
12.คำถามขานุสโสณี 9-3-53______16.9(42.22)____ดาวน์โหลด
13.อุบาสก 5 คน 11-3-53________16.7(40.12)____ดาวน์โหลด
14.ไม้เท้าของคนเฒ่า 12-3-53____17.15(41.49)____ดาวน์โหลด
15.พระเจ้าเนมิราช 15-3-53_______18.0(43.54)____ดาวน์โหลด
16.ปัญหาพระอานนท์3-4-53______17.4(42.38)____ดาวน์โหลด
17.วันกตัญญู 2-4-53___________19.1(46.38)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

2 ความคิดเห็น:

  1. ธรรมทานคือกุศลอันสูงสุด สาธุกับพระคูณเจ้ามหาบุญช่วยดัวยขอรับ
    สาธุๆๆ

    ตอบกลับลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2553 07:43

    จิตใจเคยแตกสลาย มีแต่โทสะ โมหะ จิตตก แต่คลายทุกข์ได้ด้วยธรรมะบรรยายของท่านพระมหาบุญช่วย ขอโมทนาบุญกุศลในธรรมทานของท่านด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

    ตอบกลับลบ