วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 63

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 63

Dhamma Klay Took Vol.63


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.วังคีสะตอน 01. 11-1-53_____17.7(43.23)___________ดาวน์โหลด
02.ความโกรธ 30-1-53_______18.3(44.47)___________ดาวน์โหลด
03.อิริยสัจจะ1-2-53__________17.2(42.10)___________ดาวน์โหลด
04.สัมมาทิกฺฐิ 2-2-53________16.8(41.03)___________ดาวน์โหลด
05.การดูจิต3-2-53__________17.5(42.47)___________ดาวน์โหลด
06.เรื่องแผ่นดิน4-2-53_______17.3(42.22)___________ดาวน์โหลด
07.หลักบัณฑิต 6-2-53________17.3(42.15)__________ดาวน์โหลด
08.อยู่กับปัจจุบัน 11-2-53______17.6(42.57)__________ดาวน์โหลด
09.วิปัสสนา 11-2-53_________17.8(423.37)_________ดาวน์โหลด
10.มรณานุสสติกถา13-2-53_____18.4(44.58)__________ดาวน์โหลด
11.คำสัตย์คำจริง 14-2-53_______22.1(54.02)_________ดาวน์โหลด
12.สมบัติของอุบสก 15-2-53_____17.8(43.24)_________ดาวน์โหลด
13.สมบัติของอุบาสก 16-2-53____17.9(43.42)_________ดาวน์โหลด
14.สังโยชน์ 18-2-53__________17.8(43.37)_________ดาวน์โหลด
15.จะปฏิบัติอย่างไร 20-2.-53_____18.0(44.01)________ดาวน์โหลด
16.ภิกษุปรารภวิปัสสนา 21-2-53____20.9(51.00)_______ดาวน์โหลด
17.อานันทเศรษฐี 22-2-53_______18.1(44.19)________ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2553 17:37

    ผมหามานานแล้วขอขอบพระคุณ พระคุณเจ้าด้วยขอรับ กระผมจะโหลดไปแจกเพื่อจะได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปชั่วนานเท่านาน

    ตอบกลับลบ