วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 80

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 80
Dhamma Klay Took Vol.80

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.ตอบปัญหาตอน01 20-8-54 MP3
02..ตอบปัญหาตอน02 21-8-54 MP3
03..ตอบปัญหาตอน03. 30-8-54 MP3
04.ตอบปัญหาธรรม 04.31-8-54 MP3
05.ปรารภบุญ 31-7-54 MP3
06.การเว้นบาปทำดี 4-9-54 MP3
07.จันทกุมารตอน 01.7-9-54 MP3
08.จันทกุมารตอน 02.7-9-54 MP3
09.ตอบปัญหาธรรม 9-9-54 MP3
10.การตัดสินธรรมวินัย10-9-54 MP3
11.นางสุภัททา 11-9-54 MP3
12.นางมัลลิกา 12-9-54 MP3
13.นางมัลลิกา 14-9-54 MP3
14.ตอบปัญหา 21-9-54 MP3
15.ให้สิ่งที่ประเสริฐ 24-9-54 MP3
16.จิตละวาง 25-9-54 MP3

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2555 08:36

    ตอนที่ 8 จันทกุมารตอน 2 ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ

    ตอบกลับลบ