วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 76

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 76

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 76
Dhamma Klay Took Vol.76


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.ตนเป็นที่พึ่ง 20-4-54________44.13____ดาวน์โหลด
02.เจริญสติ 23-4-54___________48.00____ดาวน์โหลด
03.นางจาปาออกบวช 24-4-54___52.10____ดาวน์โหลด
04.บุคคล ๔ 25-4-54___________45.04____ดาวน์โหลด
05.พระมาลัยไปสวรรค์ 26-4-54__43.45____ดาวน์โหลด
06.พระมาลัยตอบปัญหา 27-4-54_42.20____ดาวน์โหลด
07.ชื่อพระอินทร์ 7 อย่าง 28-4-54_42.34____ดาวน์โหลด
08.สามัญญผลสูตร 30-4-54______45.50____ดาวน์โหลด
09.ปรารภอบรมจิต 1-5-54_______46.44____ดาวน์โหลด
10.เพื่อนหญิงวิสาขา 3-5-54______44.03____ดาวน์โหลด
11.การรักษาจิต 4-5-54_________44.25____ดาวน์โหลด
12.อนาถบิณฑิโกวาท 5-5-54____42.47____ดาวน์โหลด
13.อัมพัฎฐสูตร 7-5-54_________44.36____ดาวน์โหลด
14.สร้างบารมีและการปฏิบัติ 8-5-54_54.40____ดาวน์โหลด
15.ไม่ควรประมาท 9-5-54________43.36____ดาวน์โหลด
16.ทุจริตและสุจริต 10-5-54_______44.12____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น