วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

วีดิทัศน์พาเที่ยวอินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

 
 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่


 
ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 

ฟังธรรมะคลายทุกข์ชุดอื่นๆ ได้ที่ www.bunchuay.com