วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 2 แก้


เรื่อง ________________ขนาดไฟล์(ความยาวนาที)

01.บรรยายวิปัสสนา___________10.3MB.(44.20)______ดาวน์โหลด
02.ธรรมของสัตบุรุษ7 ประการ______9.7MB.(41.34)______ดาวน์โหลด
03.การแสวงหาและธรรมะปิดบังไตรลักษณ์_10.1MB.(43.08)__ดาวน์โหลด
04.ปรารภการปฏิบัติ__________9.6MB.(41.05)________ดาวน์โหลด
05.ความสวัสดี____________10.3MB.(44.10)________ดาวน์โหลด
06.มัฏฐกุณฑลี____________10.6MB.(45.38)________ดาวน์โหลด
07.เริ่มต้นกรรมฐาน__________10.4MB.(44.38)_______ดาวน์โหลด
08.อุบายแก้ง่วง 8 ประการ______10.7MB.(45.39)_______ดาวน์โหลด
09.สุภัททะ 13ก.ย._________10.8MB.(46.06)_________ดาวน์โหลด
10.ทุกข์ของปฏาจาราและวิสาขา____8.9MB.(38.08)_____ดาวน์โหลด
11.การแสดงเทศนา2_________9.6MB.(40.58)________ดาวน์โหลด
12.ความกตัญญรู้คุณ_________9.3MB.(39.41)________ดาวน์โหลด
13.เรื่องลูกกับพ่อแม่6-10-50____10.2MB.(43.50)______ดาวน์โหลด
14.ธรรมเจดีย์สูตร10-10-50____10.0MB.(42.59)______ดาวน์โหลด
15.ใกล้วันปวารณา15-10-50____9.9MB.(42.23)_______ดาวน์โหลด

1 ความคิดเห็น:

 1. พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร21 กันยายน 2552 15:53

  ขออนุโมทนาสาธุ
  ท่านผู้ทำเว็บธรรมะและท่านผู้เข้าชมทุกท่าน
  ท่านผู้มีจิตเป็นกุศล จะร่วมอนุโมทนากับการเผยแพร่ธรรมะก็ได้ โดยท่านจะบริจาคผ่าน ธนาคารไทยพานิชย์ สาขา ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
  [บัญชีเลขที่ 114-2-05093-3 )
  ในนามพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  แล้วบอกมาทางแสดงความคิดเห็นนี้
  ขออนุโมทนาด้วย สาธุ

  หรือ ท่านผู้มีจิตเป็นกุศล จะเอา ธรรมะชุดธรรมคลายทุกข์ ทุกชุดที่มีอยู่เอาไปไว้ที่เว็บธรรมะได้เลย ไม่ต้องขออนุญาติ
  ต้องขออนุโมทนา คุณอดุลย์ ที่ตั้งใจเอาธรรมะทุกชุดลงในเว็บ
  จากพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  ตอนนี้อาจารย์จำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธวิหาร คิงส์บรอมลี่ เมืองลิฟฟิว
  ประเทศอังกฤษ์ อยู่ห่างจากเมืองลอน ๒๐๐ กว่ากิโลเมตร ห่างจากเมืองเบอร์มิงแฮม ๑๑๐ กิโลเมตร คิดถึงโทรมาคุยก็ได้
  โทร.07-900-508-391
  กดรหัส 0044 แล้วตามด้วยหมายเลข

  ตอบกลับลบ