วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

วีดิทัศน์พาเที่ยวอินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

 
 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่


 
ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 

ฟังธรรมะคลายทุกข์ชุดอื่นๆ ได้ที่ www.bunchuay.com

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 81

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 81
Dhamma Klay Took Vol.81

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.ความเพียร 27-9-54 MP3
02.ตอบปัญหาธรรม 28-9-54 MP3
03.ภัยและการบูชา 29-9-54 MP3
04.ทำบุญทอดผ้าป่า 1-10-54 MP3
05.การตั้งตนไว้ชอบ 2-10-54 MP3
06.ศิษย์บรรลุก่อนอาจารย์ 4-10-54 MP3
07.ชตากรรมภัย 6-10-54 MP3
08.อนัตถปุจฉกปัญหา9-10-54 MP3
09.มารดาบิดา 9-10-54 MP3
10.การววางจิตใจ 2-11-54 MP3
11.ความสามัคคีแห่งจิต 3-11-54 MP3
12.สุบินนิมิต 16ประการ 4-11-54 MP3
13.กระแสกรรม 15-11-54 MP3
14.ทางกรรม 16-11-54 MP3
15.กรรมเกิดจากจิต17-11-54 MP3
16.เรื่องตัณหา 18-11-54 MP3
17.ความยินดีในธรรม 20-11-54 MP3วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 80

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 80
Dhamma Klay Took Vol.80

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.ตอบปัญหาตอน01 20-8-54 MP3
02..ตอบปัญหาตอน02 21-8-54 MP3
03..ตอบปัญหาตอน03. 30-8-54 MP3
04.ตอบปัญหาธรรม 04.31-8-54 MP3
05.ปรารภบุญ 31-7-54 MP3
06.การเว้นบาปทำดี 4-9-54 MP3
07.จันทกุมารตอน 01.7-9-54 MP3
08.จันทกุมารตอน 02.7-9-54 MP3
09.ตอบปัญหาธรรม 9-9-54 MP3
10.การตัดสินธรรมวินัย10-9-54 MP3
11.นางสุภัททา 11-9-54 MP3
12.นางมัลลิกา 12-9-54 MP3
13.นางมัลลิกา 14-9-54 MP3
14.ตอบปัญหา 21-9-54 MP3
15.ให้สิ่งที่ประเสริฐ 24-9-54 MP3
16.จิตละวาง 25-9-54 MP3